Arbejdsnedlæggelse onsdag morgen i Københavns Lufthavn Kastrup

CPH
Kilde: tv2.dk

Opdatering:
Kl.ca.10:15 genoptog sikkerhedspersonalet arbejdet. Kl.ca. 11 vil der være fuld bemanding i securitytjekket, men der er nogen kø, der skal afvikles.

Sikkerhedspersonale i Københavns Lufthavn Kastrup har nedlagt arbejdet onsdag morgen, 5. februar 2020. Personalet mener at ca. 12 medarbejdere er blevet fyret på et usagligt grundlag. I følge lufthavnens HR-direktør blev de 12 medarbejdere opsagt i oktober, da man ikke havde arbejde til dem. De 12 fyrede medarbejdere er tilbudt genansættelse i denne uge, da der nu er mere at lave i lufthavnen.

Securitytjekket for de rejsende står stort set stille, og der er derfor meget lange køer for de rejsende. Kl.10 er der knap 50% af normal kapacitet ved securitytjekket.