Københavns nye elhavnebusser sættes i drift i starten af 2020

Movia

Københavnerne får i starten af 2020 en ny flåde af havnebusser med grøn rutefart og halvtimes drift. Den kommende generation af havnebusser er eldrevne og sejler uden at udlede gasser og dieselpartikler fra motorerne. De nye elhavnebusser kommer med en lille forsinkelse i perioden februar-april 2020.

Det er Movia, der som Danmarks største trafikselskab udbyder havnebusdriften for Københavns Kommune. Efter planen skulle de fem nye, miljøvenlige havnebusser søsættes 1. januar i 2020.

Operatøren Arriva har vundet opgaven med at sejle de nye eldrevne havnebusser. Desværre har Arriva meddelt, at elhavnebusserne er blevet forsinkede hos producenten. Der har været problemer med at få leveret tagkonstruktion til bådene, og derfor kommer de miljøvenlige havnebusser først i vandet løbende i perioden fra februar til april 2020.

Til gengæld fastholder Movia, at havnebusdriften helt som planlagt bliver øget fra januar 2020, så der vil være fast halvtimesdrift i hverdagene året rundt. Men indtil februar måned vil det altså være den kendte flåde af havnebusser, der sejler passagerer rundt på linje 991 og 992. Herefter sættes de nye elhavnebusser gradvist i drift.

Vi er meget opsatte på at opgradere havnebusserne til miljøvenlig drift, så selvfølgelig er vi ærgerlige over, at de eldrevne havnebusser er forsinkede. Men i Movia glæder vi os over, at vi igangsætter den øgede drift som planlagt – og så ser vi selvfølgelig meget frem til at få de nye elhavnebusser til foråret“, siger Per Gellert, som er plandirektør i Movia.

Driftsudvidelsen, og de kommende miljøvenlige havnebusser, er et vigtigt skridt for Københavns Kommune mod klimavenlig havnebusdrift i Københavns Havn, og et incitament for at få flere til at bruge vandet som offentligt transportmiddel.

Fakta

  • De nuværende havnebusser har siden 1. januar 2018 sejlet på HVO, som er en biodiesel, der er 80-90% bedre for klimaet end almindelig diesel, for at sikre renere luft og mindre CO2-udledning.
  • Fra 1. januar 2020 sejler havnebusserne hvert 30. minut både sommer og vinter. 
  • Havnebusserne 991 og 992 sejler fra Refshaleøen over Nordre Toldbod – Holmen Nord – Operaen – Nyhavn – Knippelsbro – Det Kongelige Bibliotek – Bryggebroen og ender ved Teglholmen i Sydhavnen.
  • Movia modtager støtte fra EU’s ELENA facilitet (under Horizon 2020 programmet) til at forberede omstilling af busser og havnebusser til eldrift.