Krav om pladsbillet genindføres – Mundbind bliver påbudt i Aarhus

DSB
Transportministeren har bedt DSB genindføre kravet om pladsbillet på de længere strækninger. Der genindføres derfor krav om pladsbillet i IC-tog og IC-Lyntog. DSB forventer at kravet om pladsbillet vil gælde fra onsdag 12. august 2020.
Der er ikke krav om pladsbillet i regionaltog og S-tog.
Midttrafik
Pga. mange coronasmittede i Aarhus indføres der krav om brug af mundbind i den kollektive transport i Aarhus, dvs. tog, bus og letbane.
Kravet gælder i (foreløbigt) 14 dage fra mandag 10. august 2020. Det gælder for al kollektiv trafik, der kører i Aarhus Kommune. Midttrafik indsætter kontrollører, der kontrollerer at passagererne bruger mundbind. Kontrollørerne kan ikke give bøder, men sætte passagerer uden mundbind af bussen/letbanen.